History | Geschiedenis

History

Ensemble Zerafin was formed as a group of many nationalities and backgrounds, and its foremost trademark are the unique instruments: The Chinese erhu, Syrian qanun, Armenian duduk and the pan flute melt together with viola da gamba, double bass, percussion and voice.
In the five years that this ensemble exists many composers (a.o. Fabio Nieder Guus Jansen and Wilbert Bulsink) have accepted the challenge to write for this unique combination of people and instruments, to try to create a new sound, to connect and melt the instruments or to bring out the contrasts.
Much work was done by creating a contemporary ensemble-sound, a oneness that distinguishes itself from other groups and combinations by its very special colors.
 
In the five years of their collaboration the musicians have grown towards each other, musically and as human beings. An interesting development was to get to know each other’s instruments and to understand the way they are played – and to translate this to ones own instrument. In this way, a unique sound crystallized. All the musicians of Zerafin have thrown themselves into this collaboration from the very beginning and with total conviction. This is mainly conceived on stage. The chemistry between the musicians catalyzes a contagious energy: The radiating pleasure of making music!
 
Zerafin presented (under the name of Ziggurat) 43 concerts, whereof two for the queen Beatrix, four abroad (Russia, Finland, England), five in the big hall of the Muziekgebouw aan ‘t IJ, five in other big concert halls, two on conservatories and two during the Gaudeamus week, where Ziggurat also gave an international composers master class of a week.
 
There were collaborations with the Nieuw Ensemble, the Nederlands Kamer Orkest and the Limburg Symfonie Orkest. Two big music theater projects were realized: Babylon (2007, music theater production for big halls) with six performances and the project Terra Incognita (2005) that had ten performances.
 

Geschiedenis

De samenstelling van het Ensemble Zerafin is opvallend: acht musici met zeven verschillende culturele achtergronden, te weten Syrisch, Chinees, Zwitsers, Nederlands, Mexicaans, Oostenrijks en Spaans.

In het vijfjarige bestaan van het ensemble is menig componist (o.a. Fabio Nieder, Guus Jansen en Wilbert Bulsink) de uitdaging aangegaan om voor deze unieke combinatie van mensen en hun instrumenten te schrijven, te proberen een nieuw klankbeeld te creëren, te verbinden of contrasten naar voren te brengen. Er werd vooral gewerkt aan het scheppen van een hedendaagse ensembleklank, aan een geheel dat zich vooral door zijn speciale kleuren onderscheidt van andere groepen en combinaties.

In de loop van het vijfjarig bestaan van het ensemble zijn de musici naar elkaar toegegroeid, zowel op persoonlijk als op muzikaal vlak. Er heeft zich een interessante ontwikkeling voltrokken om elkaars instrumenten en de daar uit volgende speelmanier te doorgronden en dat te vertalen naar het eigen instrument. Op deze manier is er een uitgekristalliseerd klankbeeld ontstaan. Alle musici van Zerafin hebben zich van meet af aan met volle overtuiging op het ensemble gestort. Dit komt vooral tot uiting op het podium. De ontstane chemie tussen de spelers maakt een aanstekelijke hoeveelheid energie vrij. Het speelplezier straalt er vanaf!

Zerafin presenteerde (onder de naam Ziggurat) in de afgelopen zes jaar 43 concerten, twee daarvan voor koningin Beatrix, vier in het buitenland (Rusland, Finland, Engeland), vijf in de grote zaal van het Muziekgebouw aan ‘t IJ, vijf in andere grote concertzalen, twee aan conservatoria en twee tijdens de Gaudeamusweek, waarbij Ziggurat de eerste keer tevens een week lang een internationale masterclass heeft verzorgd.

Er is onder andere samengewerkt met het Nieuw Ensemble, het Nederlands Kamerorkest en het Limburgs Symfonie Orkest. Er zijn twee grote muziektheaterprojecten gerealiseerd: Babylon (2007, Muziektheaterproductie voor grote zalen) met 6 voorstellingen en het project Terra Incognita (2005), financieel gesteund door het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB fonds, dat in totaal 10 voorstellingen beleefde, 8 in Nederland en 2 in het buitenland.

Comments are closed.